archiv

Suro: archiv

Zaspamované celé Slovensko

Počas uplynulého mesiaca som inzeroval stránku o iPodoch, i?lo o zapojenie sa do sú?a?e. Sú?a? som odchytil v najrannej?om ?tádiu, tak som neváhal a zapojil sa. Pridával komentáre, písal články u seba, ani neviem koľko krát do dňa som ju nav?teoval. Nebolo to vtedy dôle?ité, ale odstupom času sa cítim ako SPAMbot (aj keď zo v?etkých komentárov by som odstupom času neodoslal asi dva). Boli v?ak veci s ktorými som dos? nesúhlasil, ale majiteľovi domény a stránky nepreká?ajú praktiky písania komentárov na najrôznej?ie stránky pod nickom URL danej stránky a komentárom, ktorý by ste sotva za komentár posúdili. Vtieravá reklama a zbytočné upútavanie, tak v tomto duchu sa niesli mnohé dni tohto projektu.

Mo?no so mna hovorí urazená pýcha, alebo len pocit neúspechu ktorý som dos? očakával, nie v podobe prvej ceny, ale objektívne povedané na 3 a? 6 miesto som podľa mojich názorov mal. Samozrejme nepoznám celkové pozadie, ale meni? pravidlá počas hry sa jednoducho nerobí, aj keď ako ?tudent vysokej ?koly som u? čo-to za?il, ?ial. Ale koniec koncov nevadí, len som videl potrebu (aj keď dos? oneskorenú) da? to trochu najavo, keď človek subjektívne hodnotí to, čo sa subjektívne hodnoti? nedá.
Zaspamované celé Slovensko
Počas 10. - 20. augusta, roku pána 2008 sa v lokalite zvanej ?kola v prírode pri Počúvadelskom jazere (okres Banská ?tiavnica) konal Letný dramatický tábor. Moja maličkos? ako (u? po niekoľký krát) lektor ?onglérskej dielne. Celý pobyt bol veľkolepý a neopísateľný. Večerné programy pre deti boli skvele vymyslené pre vyplnenie času a skvelú zábavu, nielen pre nich samotné.

Prvý krát bola na tábore prítomná aj kamera, nie v?ak televízna, ale len taká "domáca". Natočilo sa viac ako 5 hodín záznamu, ktorý sa postupne po častiach postrihal do krátkych videí, ktoré zachytávali pracovitos? účastníkov na dielnach, produkciu konečných predstavení, alebo jednoducho len atmosféru tohto prázdninového času. Zatiaľ je zverejnené jedno "atmosferické" video, ktoré (ako aj ostatné) strihal a editoval Luká? Kasprzyk, ?tudent V?MU. Na moje veľké pote?enie (a ?iados?) sa jedná o ?onglovanie. Výsledok je mo?né prezrie? na YouTube - LDT 2008 Počúvadlo - ?onglovanie, taktie? sa natočila aj milá paródia na AXE reklamy.

Letný dramatický tábor patrí k udalostiam z ktorých sa človeku nechce odís?, ale te?í sa ka?dým dňom na to, ako rýchlo ubehne rok, prídu prázdniny a nakoniec aj spomínaný tábor na ktorom budeme o rok star?í, múdrej?í a kto vie e?te aký. Niečo podobné ako Festival PAN, ale o jeho 15. ročníku neskôr.
Utorok 02. September 2008 23:13

komentárov: 0       pridaj komentár       archív
článkov: 16 | reakcií: 20 | albumov: 6 | fotokom.: 3 | dennikov: 20 | den. kom.: 1 | prísp.: 53 | odkazov: 25
[ page designed and coded by Suro in July 2005 ]