rychlovky

Suro: rychlovky

Ko?ice, európske mesto kultúry 2013

Samozrejme, ?e stále je rok 2008, ale kandidatúra na hlavné európske mesto kultúry na rok 2013 je v plnom prúde, teda skôr sa dá poveda?, ?e vrcholila. Presnej?ie to bolo v nedeľu 7. septembra 2008. Jedným autom sme sa vybrali z Liptovského Mikulá?a (plná posádka). Na tomto podujatí sme mali dotvára? kulisu v uliciach. I?lo o 4 sochy (Miro, Tomá? a Luká? Kasprzykovci a Martin Jurek) a jedného ?ongléra (ako inak, mňa). Mojou úlohou okrem ?onglovania niekde na námestí pe?ej zóny, ktorá je v Ko?iciach veľká a pekná, bolo postaranie sa o ?tyri sochy. Či im nič nechýba, alebo sú v poriadku, predsa to nie je len taká sranda, stá? sám bez výrazného pohnutia niekoľko hodín. Popri nás dotváralo kulisu aj ?túdio tanca z Banskej Bystrice pouličnými improvizáciami. Celé to vizuálne veľmi dobre vyzeralo. Sochy ?ali úspech ako kombajny úrodu.

Osobne som ostal veľmi prekvapený, keď sa ma "chalanisko" pýtal, či sa mô?u zlo?i? ku nám do ?atne, jasné ?e som prikývol, bola dos? veľka a predsa sme boli len piati. Utekal som do ulíc "pozbiera?" sochy a ukočili sme na?e účinkovanie v uliciach metropoly východu. Moje prekvapenie bolo o to väč?ie, ked sa z "chalanisiek" vyklula kapela The Backwards, prehodili sme niekoľko slov a utekali na pódium zahra? a zapsieva? niekoľko najväč?ích hitov skupiny Beatles. Večer sa blí?il ku koncu a my sme mali e?te dlhú cestu domov pred sebou, neotálali sme dlho, ale záver ná?ho večera bol v podaní vození sa po Ko?ickej pe?ej zóne na aute (kedy sme hľadali najlep?í výstup z nej) a taktie? aj zastavenie sa v Pre?ovskom TESCU po nejaké to pitie a sladkosti. Domov sme pri?li o pol jedenástej čo bol najlep?í čas ís? spa? po celom dni, ktorý bol veľmi pozitívny.

Opravte ma ak sa mýlim, ale mám taký pocit, ?e pár dní po nedeli boli známe výsledky a zo Slovenska to vyhrali Ko?ice.
Tak?e gratulujem a te?ím sa čo pre nás Ko?ice pripravia v roku 2013.
Sobota 13. September 2008 21:05

komentárov: 0       pridaj komentár
článkov: 16 | reakcií: 20 | albumov: 6 | fotokom.: 3 | dennikov: 20 | den. kom.: 1 | prísp.: 53 | odkazov: 25
[ page designed and coded by Suro in July 2005 ]