rychlovky

Suro: rychlovky

Deň, kedy sa oplatilo zobudi?

Samozrejme, ka?dý deň stojí za to, aby sme sa do neho zobudili, ale jeden viac ako druhý. U? nejaký tý?deň som pevne veril, ?e kamarátke sa úspe?ne podarí zo?tátnicova? a pripísa? si pred meno (zatiaľ) titul bakalár. Tak sa aj stalo, na Slovensku máme o ďaľ?ieho vysoko?kolsky vzdelaného človiečika viac. Te?me sa v?etci. Prečo to sem pí?em? Vlastne mi i?lo o to zachivova? túto udalos? do budúcnosti, teda 15. január 2009 mi aj v tomto vyčaroval úsmev.

V nedeľu (11. januára) sme si boli zahra? futbal, ako zvyčajne. Bolo nás ale nezvyčajne veľa, hralo sa rýchlej?ie, ale aj tvrd?ie. Na to som tro?ku doplatil a narazil rebrá na pravej strane. Problémy zaspa? a ráno vsta? sa ignorova? nedajú, ale je to čoraz lep?ie. Trochu mi to bránilo v tom, aby som i?iel ?onglova? do telocvične. Dnes som sa musel veľmi premáha?, ale presne sa potvrdilo to, čo som u? dávnej?ie písal. To, ?e som sa premohol ís? ?onglova? som oľutoval len raz (za dva roky celkom slu?né číslo). Aj ten deň nebol naj?ta??astnej?í, nakoľko ma bolela hlava a aj taký celý bol čudný, kedy som po 10 minútach skončil, lebo mi v?etko padalo, zlomil som si dva nechty a narazil ukazovák. Preto som to nechal tak, mo?no by to dopadlo hor?ie.
Java disabled. Cannot display animation.

Ale vrá?me sa k dne?nému dňu. Spočiatku bolo veľmi ta?ké nájs? rytmus, ni??ie čísla (5 kusov) i?li. S premáhaním a ?a?kým dýchaním sa mi darili i vysoké hody. Dokonca natoľko, ?e som sa vá?ne pustil do siteswapu 97531. Presný počet koľko krát som ho dnes skú?al by asi nedokázal zráta? ani druhák na základnej ?kole, ale dôle?ité je to, ?e sa mi podaril dva krát úspe?ne (ale skú?al som to dobrú tri?tvrtehodinu). O tomto, a iných siteswapoch sa plánujem e?te rozpísa?, tak?e ako som u? v úvode povedal, celé toto vzniklo len z dôvodu zarchivova? to.

A neodpustím si to: Blaho?elám Bc. Pa?ka a samozrejme gratulujem aj sebe: Suro, pokračuj...
?tvortok 15. Január 2009 23:20

komentárov: 0       pridaj komentár
článkov: 16 | reakcií: 20 | albumov: 6 | fotokom.: 3 | dennikov: 20 | den. kom.: 1 | prísp.: 53 | odkazov: 25
[ page designed and coded by Suro in July 2005 ]