rychlovky

Suro: rychlovky

A muselo to nabrat opačný smer...

Krásna streda, uz v utorok som i?iel pomerne skoro spa?, lebo niečo po 5:00 som mal vstáva? do ?koly, tak aby sa mi nevstavalo moc ?a?ko. Dokonca som sa zobudil este chvilku pred budíkom, no radosti kopec. Chystal som sa dovybavova? si ISIC, lebo toho roku to vymysleli tak, ?e sa neplatí jeho prelongácia v zápisnom, ale musia sa dodatočne uhradi? tri eurá (za známku no-isic), plus ďal?ie potvrdené papiere od ?tudijného, proste čistá byrokracia. Ale ka?dopádne u? v?etko bolo na dobrej ceste...

Ráno som sa vykotúľal z postele. Bolo mi jasné, ?e do Ru?omberka prídem čosi po 7:00 ráno a do 9:00 (čo je otváracia doba ?tudijného oddelenia) si pred ním počkám. Čakal smo návaly v prvé dni, tak som bol aspon rád, ?e budem medzi prvými. Zmierený s týmto ne??astným osudom som si nechal prefoti? papiere na vrátnici aby mi ich mohli k tomu ISICu potvrdi?. Ja hlava hlúpa som si samozrejme nezobral pero, veď som i?iel veľmi naľahko. Ochotná pani na vrátnici mi jedno po?ičala, u? to som bol ??astný pre??astný, s takou nevídanou ochotou som ani len nepočítal. Keď som bol vráti? pero, tak pani zo ?tudijného trepala hore nejaké krabice, tak som jej jednu ochone zobral, ved bola prázdna. Ked som si sadol pred dvere ?tudijného, tak sa ma spýtala, ?e či tam čosi potrebujem. U? vtedy mi vybehli oči a povedal som, ?e len potvrdi? na ISIC jeden papier. Neuveritelné, ale ochotne mi ho vyplnila a to bolo niečo pred 8:00. Mo?no to vyzerá, ?e preháňam, no u? neraz ma otočili za dvere, kvoli tomu, ?e mali e?te pár minút obednú prestávku, prípadne, ?e sú "dnes" len pre externých ?tudentov, pričom som sa nestihol ani pozdravi?. Tak mám na na?e ?tudijné ?a?ké srdce, ale týmto dňom si u mňa v?etko vymazali. Som tomu veľmi rád.

S potvrdenými papiermi som sa e?te poprechádzal po Ru?omberku, lebo "IT" oddelenie začínalo tie? o 9:00, tak nebudem predsa chodi? stra?i? mimo úradných hodín. Tie? som chcel by? medzi prvými, tak reku počkám na chodbe. Umiestnené to je v podkrový budovy rektorátu. U? keď som tam vo?iel tak ma to celé očarilo. Krásne nové miestnosti, to ja mám rád. Vytrepal som sa fučiac na samý vrch. V?etko som pozoroval, uchvacovalo ma to ako bolo v?etko nové, čisté a? to bli??alo do očí. Keď som čítal tabuľky vedľa dvier, aby som vedel kam sa mám posadi? aby som to mal najbli??ie tak slečna, ktorá mala na starosti prolongáciu sa rovno spýtala, či idem za ňou. Klama? nebudem, tak, ?e reku áno. Dal som potvrdenie na ktorom bola e?te neuschnutá pečiatka zo ?tudijného, doklad o zaplatení troch eur a samozrejme ISIC. Nalepila známku na rok 09/10 a so slovami, ?e za 15 minút si mô?em prilo?i? kartičku k termínálu som vysmiaty s dobrým dojmom odchádzal. E?te som sa vlastne spýtal, ?e ak nebudem v systéme, tak či mi terminál zasvieti na červeno. Odpovedala nečakane presne... "Áno..." Zi?iel som znovu do budovy ?koly a počkal pri vrátnici viac ako 15 minút. Ak som dobre sledoval svoj čas tak to bolo cez 18 minút. Prilo?il svoj ISIC. Celý terminál sa zazelenal, ja som si to pre istotu preklikal a pobral sa smer vlaková stanica.

Deň vychádzal. Za necelých desa? minút som mal vlak do Liptovského Mikulá?a. Veselo so ?tudentským lískom v ruke som si sadol do vlaku, ktorý u? stál na "koľaji dva v pravo" a započúval sa do mojej hracej skrinky. Keď pri?iel sprievodca, tak zobral lístok, aj ISIC. Na ISICu pozeral len rubovú stranu. ?tikol lístok a vrátil mi to v?etko. Obrátil som sa na neho s prosbou, či mi môj ISIC mô?e prilo?i? (k tej jeho veci), lebo som si ho bol aktivova? v ?kole a mal by fungova?, tak či tomu tak je. Neváhal a prilo?il ho k tej skrinke. "Nemáte ho aktivovaný..." boli jeho slová. Mňa skoro porazilo, e?te mi aj naklonil display a v?etko červené ako semafór. Zrejme boli poučený, ?e na začiatku roka s tým bude tro?ku problém (teda s elektoronickým fungovaním ISICov), lebo nepovedal ani slovo a odi?iel kontrolova? ďal?ích cestujúcich. Ja som nahodil svoj obvyklý nahnevano-nechápajúci výraz a s melódiou v u?iach sme brázdili kolajnicami.

Večer ani volejbal moc nevy?iel, boli síce tesné výsledky a hrali sa dlhé sety, ale čo z toho keď sme na ne (sety) prehrali 2:3. Celý deň som mal taký pobabraný, snáď keď pojdem najbli??ie do Ru?omberku a prilo?ím svoj ISIC na ?kolský terminál, tak nezasvieti len na zeleno, ale rovno mi ho aktivuje. Aj keď neviem či mám ja čudný ISIC, lebo aj keď som bol maličký prváčik a chodil som autobusom domov, tak mi ho prikladali k čítačke a taktie? bol údajne neplatný, pričom som ho tam prikladal v priebehu roka pár krát, ?e reku aká srandovná vec... Autobusár do mňa skákal, ?e som si nesplnil svoju povinnos? a neprilo?il som ho k terminálu... Prečo akurát ja...
?tvortok 01. Október 2009 20:56

komentárov: 0       pridaj komentár
článkov: 16 | reakcií: 20 | albumov: 6 | fotokom.: 3 | dennikov: 20 | den. kom.: 1 | prísp.: 53 | odkazov: 25
[ page designed and coded by Suro in July 2005 ]